Työllisyysrahasto rahoittaa 3 miljardilla suomalaista sosiaaliturvaa ja osaamista

Janne Metsämäki

J.Metsämäki j-ryhmä

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) ja Koulutusrahasto yhdistyvät vuodenvaihteessa uudeksi rahastoksi, jonka nimi on Työllisyysrahasto. Uuden  rahaston tehtäviksi siirtyvät kaikki nykyiset rahastojen tehtävät. Työllisyysrahasto huolehtii ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta, työttömyysvakuutusmaksujen keräämisestä  ja aikuiskoulutusetuuksien myöntämisestä.

Lue loppuun

Mainokset

Pitkät syklit

J.Metsämäki j-ryhmä

Janne Metsämäki

Viimeisimpien taloustietojen mukaan Suomen bruttokansantuote on vihdoin pääsemässä samalle tasolle kuin vuonna 2007. Finanssikriisi, eurokriisi ja muut kansainvälisen talouden vaihtelut sekä kotimainen talouden rakennemuutos ovat johtaneet siihen, että BKT putosi ensin voimakkaasti vuonna 2009 eikä ole sen jälkeen päässyt kunnon kasvuun ennen kuin aivan viime aikoina.

Lue loppuun

Työllisyyden paraneminen näkyy TVR:n taloudessa

Janne MetsämäkiJ.Metsämäki j-ryhmä

Suomen talous on kääntynyt nousuun ja se näkyy myös työttömyyden laskuna. TVR:n taloudessa tämä on näkynyt vuoden 2016 puolivälistä lähtien parantuneena tuloksena.  Viimeisimmän ennusteen mukaan TVR:n tämän vuoden tulos olisi runsaat 400 miljoonaa ylijäämäinen.

Lue loppuun